I sällskapet kan medlemskap erhållas av:

Enskilda 200 kr

Familj 200 kr

Föreningar, distrikt- och specialdistriktförbund 250 kr

Myndigheter, stiftelser och företag 250 kr

Medlemsavgift erlägges genom inbetalning på bankgiro 5826-7808
eller Swish, Swishnr 123 381 63 03 (ange namn, adress, e-post).